Kontakt | ADS Interkomerc d.o.o. Novi Sad

ADS Interkomerc d.o.o.

Cara Jovana Nenada 2
21000 Novi Sad

021/403-150

021/403-152

adsinter@open.telekom.rs